+420 733 270 838

Hluboký stabilizační systém (HSS)

Co znamená HSS?

To jsou hluboko uložené stabilizační svaly trupu v oblasti pánve, břicha, kyčlí a beder. Tyto svaly zodpovídají za stabilizaci trupu při každém pohybu, chrání páteř a vnitřní orgány, udržují rovnováhu, stabilní polohu a přirozené zakřivení páteře.

Co se děje s páteří při nedostatečném zpevnění středu těla?

Páteř je každodenně různě fyzicky namáhaná a celý pohybový aparát se ji při tom vždy musí přizpůsobovat.

Jsou-li svaly HSS dysfunkční, jejich funkci na sebe přebírají svaly povrchové, které nedokážou zvládnout přesné nastavení v jednotlivých obratlích páteře a tak vznikají bolesti, blokády a svalové napětí. Nesprávným držením těla dochází k jinému rozkladu a vlivu působících sil, což vede k přetěžování jedněch a naopak k nečinnosti jiných svalů. Také dochází ke dráždění nervů a začínají vás trápit bolesti zad. Důsledkem je snaha bolavou stranu nezatěžovat, tím ale přetěžujete druhou stranu.

K čemu vede vadné držení těla?

Pokud nemáte dostatečně zpevněný střed těla, vaše páteř a celé tělo je vystaveno postupným patologickým změnám a deformacím, zejména při sedavém zaměstnání.

Ochablý svalový korzet trupu se váhou těla postupně ničí. Bederní část páteře se prohýbá dopředu a vzniká bederní lordóza, protože jí to nezpevněné svaly břicha umožňují.

Mezi lopatkové svaly nejsou schopné udržet lopatky a ramena v přirozené pozici (zatažená vzad a dolů), místo toho se ramena stáčejí dopředu za pomoci velkých prsních svalů, které mají tendenci ke zkracování. Tím se vám vytváří hrudní kyfóza – vyhrbení dozadu hrudní části páteře.

Následkem toho, že se celý den díváte na monitor svého počítače, je předsun hlavy – zkrácené krční vzpřimovače páteře neudrží hlavu vzpřímeně a dovolí jí vysunutí vpřed.

Kvůli vadnému držení těla se vám zanedlouho dostaví bolesti zad, které vás budou trápit každý den a to je neradostná perspektiva.

Zkuste někdy zaujmout přirozenou, správnou polohu a udržovat ji nějaký čas – při chůzi, vsedě, ve stoje. Narovnejte se, zatáhněte ramena dozadu a dolů, bradu tlačte ke krku, spodní část břicha zatáhněte směrem k páteři, pánev je v neutrální poloze ani podsazená, ani vysazená.

Je to nepříjemné takhle stát a sedět, že? Dlouho to nevydržíte? A to proto, že zkrácené a ochablé svaly, nezpevněné šlachy a vazy nejsou připravené držet vás v takové poloze.

Začít cvičit? Ano!

Jistě jste už pochopili, jak je důležité posilovat hluboký stabilizační systém těla. V posilovně nezačínejte hned zvedat činky a cvičit na strojích. Klasické posilování vám zpevní určité svalové partie, ale nezatíží svaly hluboko uložené v těle. Málokdo z cvičících v posilovnách ví, že nejprve je důležitý zpevnit stabilizační svaly a až potom posilovat svaly povrchové.

Chcete začít své tělo správně a účelně zpevňovat? Neodkládejte a obraťte se na mě!